Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Menu chức năng 1

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Menu chức năng 5

Menu chức năng 6

Menu chức năng 8

Menu chức năng 9

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nguyễn Du.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (4 bài)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ TỈNH CÀ MAU NĂM 2010-2011

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU (ĐỀ THI CHÍNH THỨC) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: LỊCH SỬ (Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 20/03/2011 Câu 1: (3.0 điểm). Lập bảng so sánh phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX và phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX ở Việt Nam theo yêu cầu: Câu 2: (2.0 điểm). Tại Đại hội của Đảng xã...

BÀI GIẢNG  (37 bài)

TƯ LIỆU  (0 bài)

GIÁO ÁN  (62 bài)

ĐỀ THI  (6 bài)

CHUYÊN MÔN  (196 bài)

CÔNG ĐOÀN  (140 bài)

ĐOÀN - ĐỘI  (26 bài)

ĐOÀN - ĐỘI  (14 bài)

CÔNG VĂN  (30 bài)
Nhúng mã HTML