THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

3 khách và 1 thành viên
 • Vũ Hữu Tuấn
 • Chức năng chính 5

  Chức năng chính 6

  Chức năng chính 7

  Chức năng chính 8

  Chức năng chính 9

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nguyễn Du.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

  BÀI VIẾT  (4 bài)

  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ TỈNH CÀ MAU NĂM 2010-2011

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH CÀ MAU (ĐỀ THI CHÍNH THỨC) ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: LỊCH SỬ (Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 20/03/2011 Câu 1: (3.0 điểm). Lập bảng so sánh phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX và phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX ở Việt Nam theo yêu cầu: Câu 2: (2.0 điểm). Tại Đại hội của Đảng xã...

  BÀI GIẢNG  (35 bài)

  TƯ LIỆU  (0 bài)

  GIÁO ÁN  (60 bài)

  ĐỀ THI  (6 bài)

  CHUYÊN MÔN  (151 bài)

  CÔNG ĐOÀN  (106 bài)

  ĐOÀN - ĐỘI  (26 bài)

  ĐOÀN - ĐỘI  (14 bài)

  CÔNG VĂN  (30 bài)