Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Menu chức năng 1

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Menu chức năng 5

Menu chức năng 6

Menu chức năng 8

Menu chức năng 9

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nguyễn Du.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

HƯỚNG DẪN VIẾT SÁNG KIẾN 2014-2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hữu Tuấn
Ngày gửi: 15h:42' 24-03-2015
Dung lượng: 77.0 KB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
UBND THÀNH PHỐ CÀ MAU
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 09/HD-PGDĐT

TP.Cà Mau, ngày 24 tháng 3 năm 2015HƯỚNG DẪN VIẾT, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO SÁNG KIẾN
NĂM HỌC 2014 - 2015

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Cà Mau Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng tỉnh Cà Mau và Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ban hành Quy định về xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cà Mau;
Thực hiện theo tinh thần công văn số 159/BTĐKT-NV ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau về việc xét, công nhận sáng kiến các cấp.
Để đảm bảo điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp đồng thời góp phần đẩy mạnh hoạt động đúc kết sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy của cán bộ, giáo viên; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số nội dung xét, công nhận sáng kiến trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cà Mau năm học 2014-2015 như sau:
A. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Hướng dẫn này áp dụng cho các sáng kiến – cải tiến, giải pháp công tác sáng tạo mới (gọi chung là sáng kiến) trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân là công chức, viên chức Ngành giáo dục trên địa bàn thành phố Cà Mau.
- Sáng kiến được công nhận là một trong những căn cứ để xét tặng thưởng danh hiệu thi đua cho cá nhân theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng.
B. KẾT CẤU BÁO CÁO SÁNG KIẾN
Báo cáo sáng kiến kết cấu gồm các nội dung cơ bản như sau:
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tên sáng kiến hoặc đề tài, đề án, giải pháp công tác, giải pháp tác nghiệp
Sự cần thiết (lý do nghiên cứu)
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN HOẶC ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC, GIẢI PHÁP TÁC NGHIỆP
Trọng tâm của sáng kiến.
III. TÍNH MỚI, TÍNH HIỆU QUẢ VÀ KHẢ THI, PHẠM VI ÁP DỤNG
Tính mới
Tính hiệu quả và khả thi
Phạm vi áp dụng
IV. KẾT LUẬN
          C. HƯỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO SÁNG KIẾN
C.1. Một số thuật ngữ cần hiểu khi viết báo cáo sáng kiến:
1. Sáng kiến: Là ý tưởng, là việc suy nghĩ ra cái mới, phương pháp làm việc mới, giải pháp mới khi thực hiện sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
2. Giải pháp: Là phương pháp giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó trong lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoặc đảm nhiệm trong nội dung sáng kiến.
3. Chọn sáng kiến: Là việc xác định lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm.
C.2. Nội dung cần thực hiện trong báo cáo sáng kiến
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tên sáng kiến hoặc đề tài, đề án, giải pháp công tác, giải pháp tác nghiệp
 Đặt tên sáng kiến: Là giới hạn rõ phạm vi và nội dung nghiên cứu (đặt tên sáng kiến đơn giản, ngắn gọn, đúng thực chất, mô tả chính xác để người đọc dễ hiểu, dễ nhận xét, đánh giá khách quan).
2. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến
Tập trung vào nội dung các gợi ý sau:
- Thực trạng của nội dung nảy sinh ý tưởng sáng kiến:
+ Nêu lên số liệu, tình hình trước khi thực hiện những giải pháp mới. Tác giả nên nêu những vướng mắc, hạn chế, kém hiệu quả…trong lĩnh vực công tác mình đảm nhiệm và phân tích nguyên nhân dẫn đến tình hình đó.
+ Tác giả có thể trình bày theo hai phần riêng hoặc đan xen nhau, nhưng nhất thiết phải đảm bảo đủ hai nội dung trên với dung lượng từ ngữ thích hợp.
- Sáng kiến này giải quyết vấn đề gì trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, tham mưu
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML