Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Menu chức năng 1

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Menu chức năng 5

Menu chức năng 6

Menu chức năng 8

Menu chức năng 9

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nguyễn Du.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Mẫu kế hoạch BD thường xuyên cá nhân NH 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hữu Tuấn
Ngày gửi: 10h:18' 14-11-2018
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 43
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
TỔ: ……………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học 2018-2019

1. Họ và tên: ………………………... Giới tính:………………
2. Ngày tháng năm sinh: …………… Năm vào ngành:……….
3. Trình độ chuyên môn:…………….
4. Tổ chuyên môn:….……………….. Môn dạy:………………
6. Chức vụ:…………………………..........
Căn cứ vào kê hoạch số 46/KH-PGDĐT ngày 16/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP CÀ MAU về việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên dành cho Cán bộ quản lý (CBQL) và Giáo viên (GV) năm học 2018-2019;
Căn cứ vào kế hoạch BDTX của trường THCS Nguyễn Du ký ngày ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THCS NGUYỄN DU về việc xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên dành cho CBQL và GV;
Cá nhân xây dựng Kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2018-2019 cụ thê như sau:
  1. Khối kiến thức bắt buộc.
       a. Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết)
  Chuyên đề 1: Những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Châp hành Trung ương Đảng, khóa XII.
Chuyên đề 2: Những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Châp hành Trung ương Đảng, khóa XII.
Chuyên đề 3: Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật, những vấn đề về kinh tế - xã hội, quôc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương trong sáu tháng đầu năm 2018.
Chuyên đề 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 vê “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.
Chuyên đề 5: Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.
Đối với Giáo dục THCS, nội dung bồi dưỡng 1 còn chú trọng việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động chuyên môn trường Trung học giai đoạn 2016-2020 (đối với cán bộ quản lý) và việc đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh và vận dụng thực tiễn (đối với giáo viên).
       b. Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết)
Bồi dưỡng theo nhiệm vụ chuyên môn giáo viên các cấp, các nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, cụ thể
1. Dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực (10 tiết)
2. Vận dụng mô hình dạy học dựa trên hoạt động (10 tiết)
3. Định hướng giá trị sống và giáo dục kỹ năng sống (10 tiết)
2. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết năm học (Nội dung bồi dưỡng 3)
Đối với giáo viên: Thực hiện theo Thông tư 26/2012 và Thông tư 33/2011.
- Đối với CBQL: Thông tư số 26/2012/TT- BGDĐT ngày 10/7/2012; Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015; Của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế BDTX và Chương trình BDTX giáo viên, CBQL giáo dục.
Tài liệu bồi dưỡng: (Thực hiện theo văn số 2268/KH-SGDĐT ngày 18/9/2018 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Cà Mau)
- THCS: về....…………………………………..……………....... - THCS: về....…………………………………..……………....... - THCS: về....…………………………………..……………....... - THCS: về....…………………………………..…………….......
.......................................................................................................... a. Cụ thể:
Nội dung bồi dưỡng
Thời gian
Tên nội dung
Thời gian học


Bắt đầu
Hoàn thànhNội dung 1
Tháng ………
Tháng ……...
………………………………………………………
… tiết

Nội dung 2
Tháng ………
Tháng ……...
………………………………………………………
… tiết

Nội dung 3
Môđun: 1
Tháng ………
Tháng ……...
………………………………………………………
… tiết


Môđun: 2
Tháng ………
Tháng ……...
………………………………………………………
… tiết


Môđun: 3
Tháng ………
Tháng ……...
………………………………………………………
… tiết


Môđun: 4
Tháng ………
Tháng ……...
………………………………………………………
… tiết

 b. Biên pháp thực hiện:
-
-
-
-
c. Chỉ tiêu phấn đấu xếp loại:
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trình lãnh đạo xét duyệt.

Tắc Vân, ngày 26 tháng 10 năm 2018.
Người lập kế hoạch 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML