Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Menu chức năng 1

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Menu chức năng 5

Menu chức năng 6

Menu chức năng 8

Menu chức năng 9

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

No_photof
Họ và tên Ngô Thanh Hòa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Sinh học, Địa Lý
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Võ Tấn Nghiệm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 98 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Đình Thông
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Địa Lý
Điểm số 691 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Hồng Nhi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Vĩnh Trường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Địa Lý
Điểm số 3780 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Vĩnh Trường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Địa Lý
Điểm số 1387 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lu Khac Vu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 3290 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Chí Nguyện
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 1210 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Minh Chiến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học
Điểm số 235 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Xuân Toàn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/xuantoan825247
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 5058 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 194 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đăng Hoàng Hải
Giới tính Nam
Website https://danghoanghai3272.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học
Điểm số 4654 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Hữu Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học
Điểm số 99783 (xem chi tiết)

Nhúng mã HTML