Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Menu chức năng 1

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Menu chức năng 5

Menu chức năng 6

Menu chức năng 8

Menu chức năng 9

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Photo
Họ và tên cao văn pha
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Châu Thị Thanh Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trà Thị Thắm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 96 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Vang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lâm Ánh Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyên Thi Thai An
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Thế Vinh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 55 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thu Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thu Hoài
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 140 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Bích Ngân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 78 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thanh Phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hoàng Phong
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trang Sa Kê
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Châu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Hồng Phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Chúc Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lâm Quốc Sử
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Điểm số 5119 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Thục Đoan Thuý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Nhúng mã HTML