Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Menu chức năng 1

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Menu chức năng 5

Menu chức năng 6

Menu chức năng 8

Menu chức năng 9

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Thông tin thành viên

1624.jpg";i:1;i:107;i:2;i:160;}}-photo
Họ và tên Phạm Khắc Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Phòng
Đơn vị Chuyên Phan Ngọc Hiển
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 64 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 349 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22960 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Nhúng mã HTML