Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Menu chức năng 1

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Menu chức năng 5

Menu chức năng 6

Menu chức năng 8

Menu chức năng 9

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nguyễn Du.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Thời khóa biểu- điều chỉnh áp dụng từ ngày 02/7/2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hữu Tuấn
Ngày gửi: 21h:08' 01-07-2019
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS NGUYỄN DU
Năm học 2018 - 2019 THỜI KHOÁ BIỂU
Dạy thêm trong Hè 2019
Thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019
THỨ TIẾT 6TL 6A 6B 6C 7TL 7A 7B 8A 9A 9NC

2 1 Văn - Phỉ Toán -Minh Anh văn -Kiều Văn - T.Trang Văn - Nhiên Anh văn - Trúc Văn - V. Trang Toán - Thảo Toán -Mân Văn - Diễm
2 Toán -Mân Anh văn -Kiều Toán -Minh Văn - T.Trang Văn - Nhiên Toán - Xuân Văn - V. Trang Toán -Thảo Anh văn - Trúc Văn - Diễm
3 Toán -Mân Văn - Phỉ Văn - T.Trang Toán -Minh Toán - Xuân Văn - Nhiên Anh văn - Trúc Anh văn -Kiều Văn - Diễm Toán -Thảo
4 Anh văn -Kiều Văn - Phỉ Văn - T.Trang Toán -Minh Anh văn - Trúc Văn - Nhiên Toán -Thảo Văn - V.Trang Văn - Diễm Lý - Mân
5 x x x x x x x x x Anh văn - Trúc
3 1 Văn - Phỉ Toán -Minh Văn - T.Trang Anh văn -Kiều Anh văn - Trúc Văn - Nhiên Văn - V. Trang Toán - Thảo Toán -Mân Văn - Diễm
2 Văn - Phỉ Toán -Minh Văn - T.Trang Anh văn -Kiều Toán - Xuân Anh văn - Trúc Văn - V.Trang Toán -Thảo Toán -Mân Hóa - T.Phượng
3 Toán -Mân Anh văn -Kiều Toán -Minh Văn - T.Trang Văn - Nhiên Toán - Xuân Toán -Thảo Văn - V. Trang Anh văn - Trúc Hóa - T.Phượng
4 Toán -Mân Văn - Phỉ Toán -Minh Văn - T.Trang Văn - Nhiên Toán - Xuân Anh văn - Trúc Anh văn -Kiều Văn - Diễm Toán -Thảo
5 x x x x x x x x x Anh văn - Trúc
4 1 Anh văn -Kiều Văn - Phỉ Toán -Minh Văn - T.Trang Toán - Xuân Văn - Nhiên Văn - V. Trang Toán - Thảo Anh văn - Trúc Lý - Mân
2 Anh văn -Kiều Văn - Phỉ Toán -Minh Văn - T.Trang Toán - Xuân Văn - Nhiên Anh văn - Trúc Toán -Thảo Văn - Diễm Hóa - T.Phượng
3 Toán -Mân Toán -Minh Văn - T.Trang Anh văn -Kiều Văn - Nhiên Anh văn - Trúc Toán - Thảo Văn - V. Trang Văn - Diễm Hóa - T.Phượng
4 Văn - Phỉ Anh văn -Kiều Văn - T.Trang Toán -Minh Anh văn - Trúc Toán - Xuân Toán -Thảo Văn - V. Trang Toán -Mân Văn - Diễm
5 x x x x x x x x x Toán - Thảo
5 1 Văn - Phỉ Toán -Minh Anh văn -Kiều Văn - T.Trang Văn - Nhiên Toán - Xuân Toán - Thảo Văn - V. Trang Toán -Mân Anh văn - Trúc
2 Văn - Phỉ Toán -Minh Anh văn -Kiều Văn - T.Trang Văn - Nhiên Toán - Xuân Toán -Thảo Văn - V. Trang Toán -Mân Anh văn - Trúc
3 Toán -Mân Văn - Phỉ Văn - T.Trang Toán -Minh Toán - Xuân Anh văn - Trúc Văn - V. Trang Anh văn -Kiều Văn - Diễm Toán - Thảo
4 Toán -Mân Văn - Phỉ Văn - T.Trang Toán -Minh Toán - Xuân Văn - Nhiên Văn - V.Trang Anh văn -Kiều Văn - Diễm Toán - Thảo
5 x x x x x x x x x Lý - Mân
6 1 Văn - Phỉ Anh văn -Kiều Văn - T.Trang Toán -Minh Văn - Nhiên Toán - Xuân Anh văn - Trúc Toán - Thảo Toán -Mân Hóa - T.Phượng
2 Văn - Phỉ Toán -Minh Anh văn -Kiều Văn - T.Trang Anh văn - Trúc Toán - Xuân Văn - V. Trang Toán -Thảo Toán -Mân Hóa - T.Phượng
3 Anh văn -Kiều Văn - Phỉ Toán -Minh Văn - T.Trang Toán - Xuân Văn - Nhiên Toán -Thảo Văn - V. Trang Văn - Diễm Lý - Mân
4 Toán -Mân Văn - Phỉ Toán -Minh Anh văn -Kiều Toán - Xuân Văn - Nhiên Toán -Thảo Văn - V.Trang Anh văn - Trúc Văn - Diễm
5 x x x x x x x x x Anh văn - Trúc
GV Quản sinh Phỉ Minh T.Trang Kiều Xuân Nhiên V. Trang Thảo Trúc Diễm
"Quí thầy cô họp lúc 7giờ , sau đó cho học sinh lao động , thầy cô sẽ vào dạy tiết 2 ."
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML