Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Menu chức năng 1

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Menu chức năng 5

Menu chức năng 6

Menu chức năng 8

Menu chức năng 9

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nguyễn Du.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Mẫu : SỔ GHI KHGD năm 2018-2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hữu Tuấn
Ngày gửi: 15h:37' 20-10-2018
Dung lượng: 176.0 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CÀ MAU
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU
-------( ( (-------


Họ và tên giáo viên: ……………………………………
Tổ: …………………………………………………………
Môn: ………………………………….. ………………….Tắc Vân , ngày tháng 10 năm 2018


PHÒNG GD & ĐT TP CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Độc lập _ Tự do _ Hạnh phúc

SỔ GHI KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
Năm học: 2018-2019
- Họ và tên giáo viên :
Năm tốt nghiệp : - Hệ đào tạo (ĐH, CĐ chính quy, tại chức):
Bộ môn :
Các nhiệm vụ được giao:
+ Giảng dạy các lớp :
+ Chủ nhiệm :
+ Đoàn thể :
+ Các công tác khác :
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TRƯỜNG, LỚP CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO.
1. Thuận lợi :
a/ Chủ nhiệm
b/ Giảng dạy
c/ Nhiệm vụ khác
2. Khó khăn:
a/ Chủ nhiệm
b/ Giảng dạy
c/ Nhiệm vụ khác
II. CHỈ TIÊU ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO HKI, HKI , CẢ NĂM:
a/ Chủ nhiệm: (HK1,HK2 và cả năm)
b/ Giảng dạy
1. Tỉ lệ khảo sát đầu năm (2018 – 2019):
2. Chất lượng bộ môn năm học trước (năm học 2017-2018):
3. Chỉ tiêu phấn đấu (2018 – 2019):
3.1 . Học kì I :
3.2 . Học kì II :
3.3 . Cả năm :
4. Kết quả đạt được theo từng thời điểm :
4.1. Học kì I:
4.2. Học kì II:
4.3. Cả năm :
c/ Nhiệm vụ khác
III.CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẠT CHỈ TIÊU VỀ CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO.
a/ Chủ nhiệm:
b/ Giảng dạy
c/ Nhiệm vụ khác
IV.SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ DANH HIỆU CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CUÓI NĂM ĐẠT.
V.KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN:

( Chỉ cần ghi tên bài hoặc chủ đề và dự kiến thời gian thực hiện )
Môn : .......
STT
Tên bài (chủ đề)
Số tiết
Từ tiết --- đến tiết theo PPCT
Ghi chú
( Kiểm tra 15, hoặc 1 tiết ...)


Môn : .......


Tắc Vân, ngày tháng năm 2081
Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên
( Ký và ghi họ tên) ( Ký và ghi họ tên)


KÝ DUYỆT CỦA P.HIỆU TRƯỞNG
Tắc Vân, ngày tháng năm 2018

VI. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN :
1. Học kỳ 1:
- Tổng hợp kết quả các chỉ tiêu cuối năm học ( Các chỉ tiêu nhiệm vụ nêu tại mục II) đối chiếu với chỉ tiêu đề ra đầu năm để phân tích đánh giá có hoàn thành hay không hoàn thành ? Nêu ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.- Các đề xuất kiến nghị với tổ, nhà trường.Tắc Vân, ngày tháng 10 năm 2018
Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên
( Ký và ghi họ tên) ( Ký và ghi họ tên)
P.HIỆU TRƯỞNG
Tắc Vân, ngày tháng 10 năm 2018


2. Học kỳ 2 và cả năm
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML