Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Menu chức năng 1

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Menu chức năng 5

Menu chức năng 6

Menu chức năng 8

Menu chức năng 9

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nguyễn Du.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đánh giá, xếp loại tiết dạy theo công văn 2500/SGDĐT- GDPT của Sở GD- ĐT Cà mau

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hữu Tuấn
Ngày gửi: 08h:49' 07-09-2016
Dung lượng: 95.0 KB
Số lượt tải: 265
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP CÀ MAU
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tắc Vân, ngày … tháng..... năm 201...PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY CẤP TRUNG HỌC
(Theo Công văn số 2500 /SGD ĐT-GDPT, ngày 29 tháng 8 năm 2016)

Họ và tên giáo viên dạy
Môn
Đơn vị : ...........................................................................................................................................
Tên bài dạy : ………..............................……………………………...........................................................
Tiết thứ (TKBTiết (PPCTLớpTrường
Họ và tên người dự giờChức vụ ................................................
Đơn vị : ...........................................................................................................................................
I. Nội dung tiết dạy
( Ghi tóm tắt và nhận xét việc tổ chức hoạt động học cho HS và hoạt động của học sinh)
Tổ chức hoạt động cho học sinh và hoạt động của học sinh
Nhận xét
II. Đánh giá giờ dạy

Phần
Tiêu chí
Điểm
Tối đa
Đánh giá
Giải thích

1. Kế hoạch
và tài liệu
dạy học
(6 điểm)
1.Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.
2,0

2.Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, cách tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.
2,0

3.Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.
2,0

4.Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của Phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.
2,0
2. Tổ chức hoạt động
học cho học sinh
(6 điểm)
5. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2,0

6. Mức độ hệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh. Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.
2,0

7. Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.
2,0

8. Mức độ Tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.
2,0
3. Hoạt động của học sinh (8 điểm)
9. Mức độ   tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
2,0

10. Mức độ  đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.
2,0
Tổng điểm

20
III. Xếp loại giờ dạy: ........................................................................................

Tắc Vân , ngày ..... tháng ......năm ............
Người dự giờ
(kí và ghi họ tên)

 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML