Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Menu chức năng 1

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Menu chức năng 5

Menu chức năng 6

Menu chức năng 8

Menu chức năng 9

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nguyễn Du.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

MẪU KE HOACH GIẢNG DẠY 2016 -2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hữu Tuấn
Ngày gửi: 09h:09' 11-10-2016
Dung lượng: 262.0 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CÀ MAU
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN DU
-------( ( (-------


Họ và tên giáo viên: ……………………………………
Tổ: …………………………………………………………
Môn: ………………………………….. ………………….Tắc Vân , ngày 18 tháng 10 năm 2016


I.NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
- Kế hoạch số 251/PGDĐT ngày 10/8/2016 của Phòng GDĐT TP Cà Mau về việc qui định hồ sơ, sổ sách trong nhà trường từ năm học 2016- 2017;
- Công văn số 252/PGDĐT ngày 10/8/2016 của Phòng GDĐT TP Cà Mau về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học và dổ chủ nhiệm năm học 2016- 2017;
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016 - 2017 của trường THCS Nguyễn Du.
- Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn năm học môn 2016 - 2017 của trường THCS Nguyễn Du.
1. Thông tin cá nhân:
- Họ tên: …………………………………………………………………………………..
- Năm sinh:………………………………………………………………………………...
- Chỗ ở: …………………………………………… ……………………………………..
- Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………
- Số năm công tác giảng dạy ……………………………………………………………...
- Trình độ chuyên môn đào tạo:…………………………………………………………...
- Là giáo viên giỏi:
+ Cấp trường các năm:………………………………………………………
+ Cấp huyện các năm: ……………………………………………………….
+ Cấp tỉnh các năm:………………………………………………………….
- Có SKKN cấp cơ sở các năm:……………………………………………………………
- Có ĐDDH cấp trường, huyện:…………………………………………………………...
2. Các nhiệm vụ được giao trong năm học 2016-2017:
- Giảng dạy ở các lớp (Ghi theo phân công chuyên môn)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Kết quả khảo sát môn dạy của các lớp được phân công giảng dạy đầu năm học 2016-2017:

Môn
Lớp
Số HS
Giỏi (%)
Khá (%)
TB (%)
Yếu (%)
Kém (%)
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%
SL
TL%Tổng


- Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém:

- Chủ nhiệm:(đối với GV làm công tác CN)- Tổ trưởng, tổ phó, nhóm trưởng chuyên môn:- Kiêm nhiệm công tác đoàn thể ( Chi bộ, Công đoàn, đoàn TN, tham gia các ban, hội đồng, tổ cốt cán,…)
3. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao:
a) Thuận lợi:


b) Khó khăn:

II. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017
1. Chất lượng giảng dạy:
Môn
Lớp
Số HS
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%


 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML