Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Menu chức năng 1

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Menu chức năng 5

Menu chức năng 6

Menu chức năng 8

Menu chức năng 9

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nguyễn Du.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

KH DAY TICH HOP QPAN 2019-2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hữu Tuấn
Ngày gửi: 16h:05' 03-10-2019
Dung lượng: 122.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Tắc Vân , ngày 01 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH
GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG TRƯỜNG HỌC
Năm học 2019 - 2020
       Những căn cứ xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra ngày 13 tháng 01 năm 2017 về việc hướng dẫn công tác Quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở;
-Trường THCS Nguyễn Du xây dựng kế hoạch giáo dục Quốc phòng và an ninh trong trường học như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
Mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm
1, Mục tiêu yêu cầu
-  Xây dựng, phát triển tư duy, bồi dưỡng phát triển kỹ năng sống, nhân cách con người Việt Nam, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và tự tôn đối với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
- Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung các bài học đã có trong chương trình, sách giáo khoa và thông qua các hoạt động ngoại khóa: tham quan di tích lịch sử, đọc sách, nghe, thi kể chuyện truyền thống, các hội thi tìm hiểu về quốc phòng và an ninh…
2, Nhiệm vụ trọng tâm
- Quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.
- Nâng cao nhận thức đầy đủ trách nhiệm của CB, GV, NV về tầm quan trọng của GDQP-AN cho học sinh và trách nhiệm của từng cá nhân về công tác QP-AN trong  tại địa phương trong tình hình hiện nay.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan  chức năng trên địa bàn  tổ chức nghiêm túc, hiệu quả của công tác GDQP-An cho CB, GV, NV, học sinh  đúng qui định. Tăng cường tổ csa các hoạt động ngoại khóa về GDQP-AN nhằm khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường trong CB, GV, NV, học sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. 
PHẦN THỨ HAI
Nhiệm vụ cụ thể 
1, Công tác GDQP-AN cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Sẵn sàng phối hợp với cơ quan Quốc phòng và An ninh tại địa phương để triển khai tốt nhiệm vụ GDQP-AN cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên về tầm quan trọng của nhiệm vụ QP-AN tại địa phương.
2, Đối với học sinh
Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học cơ sở được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các môn học: Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân, Âm nhạc và Mĩ thuật; tập trung vào tinh thần đoàn kết, yêu nước của các thế hệ người Việt Nam trong dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ cách mạng; bước đầu hiểu biết về phòng chống cháy nổ, an toàn cá nhân; pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyền lợi, trách nhiệm của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể tích hợp vào trong các môn học với nội dung như sau:
 
2.1 . MÔN NGỮ VĂN
*Ngữ văn lớp 6

Bài
Tên bài
Hình thức, nội dung lồng ghép

Bài 1
Con Rồng cháu Tiên
Nêu lịch sử dựng nước của cha ông .

Bài 2
 Văn bản: Thánh Gióng
 
Ví dụ về cách sử dụng sáng tạo vũ khí tự tạo của nhân dân trong chiến tranh: gậy tre, chông tre...

Bài 4
Sự tích Hồ Gơm
Nêu các địa danh của Việt Nam luôn gắn với các sự tích trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược (Ải Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa…).

Bài 23
Văn bản: Đêm nay Bác không ngủ
 
Tình thương yêu của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ và dân tộc Việt Nam

Bài 24
Văn bản: Lượm
 
Kể chuyện về những tấm gương mưu trí, dũng cảm của thiếu niên Việt Nam trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

Bài 26
Văn bản: Cây tre Việt Nam
Sự sáng tạo của
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML