Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Menu chức năng 1

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Menu chức năng 5

Menu chức năng 6

Menu chức năng 8

Menu chức năng 9

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nguyễn Du.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

KH CHUYEN MON NH 2019-2020

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hữu Tuấn
Ngày gửi: 10h:05' 23-10-2019
Dung lượng: 299.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TP CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 04 /KHCM/2019 Tắc Vân , ngày 16 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH
Chuyên môn năm học 2019 – 2020

A- CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
I/ Cơ sở xây dựng kế hoạch :
- Thực hiện công văn số 360/PGDĐT ngày 01/7/2019 của Phòng GD&ĐT TP Cà Mau về việc hướng dẫn chi tiết kế hoạch thời gian năm học 2019 -2020;
- Căn cứ Kế hoạch số 23/KH- PGDĐT ngày 03/9/2019 của Phòng GDĐT TP Cà Mau về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2019 - 2020;
- Thực hiện Công văn số 26/PGDĐT ngày 06/9/2019 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 đối với cấp THCS;
- Căn cứ vào kế hoạch số 18/ KH-THCSND, ký ngày 08/10 /2019 về việc “ Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THCS Nguyễn Du”
- Điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên và tình hình thực tế của trường THCS Nguyễn Du.
II/ CÁC ĐIỀU KIỆN:
B- ĐẶC ĐIEM NHÀ TRƯỜNG
1. Cán bộ - giáo viên - nhân viên
- Số lượng cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên: 76/51 nữ. Trong đó,
Cán bộ QL: 02/0 nữ; giáo viên: 72/51 nữ; nhân viên: 01/0 nữ; GVTPT: 01/0 nữ
Tổng số tổ chuyên môn: 05
+ Tổ Ngữ văn - Sử - GDCD (Tổ trưởng CM : Thầy Trang Sa Kê )
+ Tổ Tiếng Anh (Tổ trưởng CM : Thầy Trương Ngọc Điệp )
+ Tổ Toán – Lí - Tin (Tổ trưởng CM : Cô Đào Thu Mân )
+ Tổ Sinh –Hóa - Địa –CN (Tổ trưởng CM : Thầy Trương Vĩnh Trường )
+ Tổ Năng khiếu (Tổ trưởng CM : Thầy Trần Văn Công )
Trong đó chia ra
- Tổ Văn – Sử – GDCD : 18/ 14. - Tổ Toán – Lý – Tin : 19/ 12.
- Tổ Anh Văn : 7/ 6. - Tổ Sinh – Hóa – Địa – CN : 19/ 15.
- Tổ Năng khiếu : 09/ 5
2. Số lớp - Học sinh: 36 lớp – 1353 học sinh
- Tổng số học sinh của trường: 1353/654 nữ. Trong đó:
Khối 6: 415/169; khối 7: 343/185, khối 8: 308/159; khối 9: 387/141
- Thông tin về học sinh
Khối
Số lớp
Tổng số HS
Số HS nữ
Số HS lưu ban từ năm học trước
Số HS dân tộc thiểu số
Số HS khuyết tật hòa nhập
HS chuyển trường năm học trước


Tổng
Nữ

Đến
Đi

6
11
415
169
25
17
5
2

11

7
10
343
185
6
10
6

5
2

8
8
308
159
4
17
6

 10
5

9
7
287
141
2
13
5

3


Cộng
36
1353
654
37
57
22

18
19

3. Cơ sở vật chất:
- Số phòng học: 20
- Số phòng chức năng 06: 3 phòng thí nghiệm; 01 phòng nghe nhìn; 2 phòng vi tính.
- Trang thiết bị dạy học: Máy chiếu: 03, 01 bảng tương tác, 03 tivi, …., đảm bảo đủ để phục vụ.
- Bàn ghế (học sinh, giáo viên): GV: 20 bộ - HS: 459 bộ.
- Khu vệ sinh (học sinh, giáo viên): 01 khu GV- 02 khu HS.
4. Đoàn thể
- Chi bộ: 20 /10 nữ đảng viên đạt tỉ lệ: 26,66 %
- Đoàn TNCS có 01 chi đoàn trong đó có 15/11 nữ đoàn viên giáo viên.
- Tổ chức Ban đại diện CMHS: 01
- Tổ chức chi hội khuyến học gồm: BCH hội 05 người và 70 hội viên.
- Tổ chức công đoàn cơ sở: 01
5. Phân tích môi trường giáo dục
a) Mặt mạnh
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: 76/51 nữ; trong đó: BLĐ: 2/0, TPT Đội
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML