Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Menu chức năng 1

Menu chức năng 2

Menu chức năng 3

Menu chức năng 4

Menu chức năng 5

Menu chức năng 6

Menu chức năng 8

Menu chức năng 9

Menu chức năng 10

Menu chức năng 11

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Nguyễn Du.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

KE HOACH CONG DOAN NAM HOC 2019 - 2020

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Hữu Tuấn
Ngày gửi: 08h:40' 05-12-2019
Dung lượng: 89.5 KB
Số lượt tải: 559
Số lượt thích: 0 người
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP CÀ MAU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04 /KH-CĐ Tắc Vân, ngày 22 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
Năm học: 2019 - 2020
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở trường THCS Nguyễn Du nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Căn cứ vào mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn năm của Liên đoàn Lao động TP Cà Mau;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công đoàn trường THCS Nguyễn Du;
Công đoàn trường THCS Nguyễn Du xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2019 – 2020 với những nội dung chủ yếu sau:
A/ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHUNG:
I/ MỤC TIÊU:
- Tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động Công đoàn.
- Chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho nhà giáo và người lao động, tổ chức tốt nhiều hoạt động phong trào thi đua, tăng cường tuyên truyền, tham mưu, phối kết hợp với chính quyền nhà trường góp phần nâng cao trình độ về mọi mặt cho nhà giáo và người lao động. Tăng cường công tác tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tạo khối đoàn kết thống nhất trong nhà trường.
- Phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.
- Thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Công đoàn, nhằm hoàn thành nhiệm vụ mà LĐLĐ TP Cà Mau và Nghị quyết của Công đoàn trường THCS Nguyễn Du đề ra.
- Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phối hợp với chính quyền cùng cấp tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế phù hợp hơn.
- Tích cực tham mưu với chi bộ đảng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú, phát triển đảng viên mới, phấn đấu giữ vững danh hiệu Công Đoàn vững mạnh xuất sắc.
II/ NHIỆM VỤ CHUNG:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, nội quy, quy chế của đơn vị, Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; Thường xuyên tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
2. Chủ động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động trong đơn vị; tích cực thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ quyên góp của ngành GD và của LĐLĐ. Tăng cường hoạt động xã hội gắn với hoạt động công đoàn. Thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, hạn chế mức thấp nhất các đơn thưa, khiếu nại của nhà giáo và người lao động.
2. Tiếp tục tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành đạt hiệu quả cao, trong đó chú trọng thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào "Viết sáng kiến cải tiến kỹ thuật". Phát động các phong trào thi đua trong nhà giáo và người lao động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động chính trị nổi bật.
3. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ý thức trách nhiệm và tinh thần tương thân, tương ái. Phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền các cấp. Thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn và chính quyền. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, theo hướng đổi mới phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình đổi mới của đất nước, của ngành, của địa phương theo Điều lệ Công đoàn và quy định của Liên đoàn Lao động tỉnh.
4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ mới tham gia công tác công đoàn.
7. Kết hợp với chính quyền đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục, tuyên truyền công tác an toàn giao thông; phòng chống tác hại của thuốc lá; xây dựng nếp sống văn hóa cơ quan, đơn vị
 
Gửi ý kiến

Nhúng mã HTML