THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Photo
  Họ và tên cao văn pha
  Giới tính Nam
  Email vanpha12@yahoo.com
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Điểm số 20 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Châu Thị Thanh Trang
  Giới tính Nữ
  Email chauthithanhtrang1410@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phạm Thị Hà
  Giới tính Nữ
  Email phamthihandcm@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trà Thị Thắm
  Giới tính Nữ
  Email tham1987nguyendu@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 98 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Vang
  Giới tính Nữ
  Email nguyennamcm@yahoo.com.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lâm Ánh Hương
  Giới tính Nữ
  Email lamanhhuong00@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyên Thi Thai An
  Giới tính Nữ
  Email SanhDieuPeTeo@yahoo.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Thế Vinh
  Giới tính Nam
  Email hqvdan118@gmail.com
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Minh
  Giới tính Nam
  Email minhnhien1982@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 90 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thu Hiền
  Giới tính Nữ
  Email bushphat@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thu Hoài
  Giới tính Nữ
  Email thuhoai10113@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Bích Ngân
  Giới tính Nữ
  Email nguyenbichngan08@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Thanh Phượng
  Giới tính Nữ
  Email thphuonggv@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hoàng Phong
  Giới tính Nữ
  Email nthphonggv@yahoo.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trang Sa Kê
  Giới tính Nam
  Email trangsakecm@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Kim Châu
  Giới tính Nữ
  Email nguyenthikimchau1979@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hà Hồng Phượng
  Giới tính Nữ
  Email hahongphuong1971@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Huỳnh Thị Chúc Linh
  Giới tính Nữ
  Email linhchuchuynh@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 99 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lâm Quốc Sử
  Giới tính Nam
  Email lamsu1957@yahoo.com
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Điểm số 4474 (Xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trương Thục Đoan Thuý
  Giới tính Nữ
  Email truongthucdoanthuy01101979@gmail.com
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
  Quận/huyện Thành phố Cà Mau
  Tỉnh/thành Cà Mau
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 100 (Xem chi tiết)