THỜI GIAN

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chức năng chính 5

Chức năng chính 6

Chức năng chính 7

Chức năng chính 8

Chức năng chính 9

Photo
Họ và tên cao văn pha
Giới tính Nam
Email vanpha12@yahoo.com
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Điểm số 20 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Châu Thị Thanh Trang
Giới tính Nữ
Email chauthithanhtrang1410@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Hà
Giới tính Nữ
Email phamthihandcm@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trà Thị Thắm
Giới tính Nữ
Email tham1987nguyendu@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 98 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Vang
Giới tính Nữ
Email nguyennamcm@yahoo.com.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lâm Ánh Hương
Giới tính Nữ
Email lamanhhuong00@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyên Thi Thai An
Giới tính Nữ
Email SanhDieuPeTeo@yahoo.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Thế Vinh
Giới tính Nam
Email hqvdan118@gmail.com
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Minh
Giới tính Nam
Email minhnhien1982@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 89 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thu Hiền
Giới tính Nữ
Email bushphat@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thu Hoài
Giới tính Nữ
Email thuhoai10113@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 139 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Bích Ngân
Giới tính Nữ
Email nguyenbichngan08@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 98 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thanh Phượng
Giới tính Nữ
Email thphuonggv@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hoàng Phong
Giới tính Nữ
Email nthphonggv@yahoo.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trang Sa Kê
Giới tính Nam
Email trangsakecm@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Châu
Giới tính Nữ
Email nguyenthikimchau1979@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Hồng Phượng
Giới tính Nữ
Email hahongphuong1971@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 100 (Xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Chúc Linh
Giới tính Nữ
Email linhchuchuynh@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học
Điểm số 99 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lâm Quốc Sử
Giới tính Nam
Email lamsu1957@yahoo.com
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Điểm số 4612 (Xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Thục Đoan Thuý
Giới tính Nữ
Email truongthucdoanthuy01101979@gmail.com
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Du
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Toán học
Điểm số 100 (Xem chi tiết)